Strona bip.energa.pl używa plików "cookies"

poniżej znajdziesz informację o tym, do czego służą i jak działają pliki "cookies"

 

POLITYKA COOKIES ENERGA SA Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisów internetowych ENERGA SA, do celów świadczenia usług drogą elektroniczną. Polityka, prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi Właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikające z przepisów prawa). Polityka ta stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).


§ 1
DEFINICJE


Serwis - serwisy internetowe Energa SA wskazane w paragrafie 13,
Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora, wskazanych w paragrafie 5,
Administrator/Właściciel serwisu - ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON 220353024, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości),
Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu,
Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
Cookies - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika, przechowywane w Urządzeniach Użytkowników strony. Pliki te mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


§ 2
WŁAŚCICIEL SERWISU


Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do niech dostęp, jest Właściciel strony – Energa SA.


§ 3
CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES


• Usprawnienie, bezpieczeństwo i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu oraz zapewnić funkcjonowanie, bezpieczeństwo i niezawodność Serwisu.
• Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookies do celów logowania Użytkowników w Serwisie
• Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne mogą wykorzystywać pliki Cookies do celów marketingowych oraz serwowania reklam.
• Dane statystyczne - Administrator wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowania użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
• Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
• Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych.


§ 4
PODSTAWA PRAWNA


• Przetwarzanie danych, w tym danych osobowych pochodzących z plików Cookies na naszych stronach internetowych w celach zapewnienia poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Serwisu odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Przykładem są uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
• Podstawą prawną przetwarzania danych, w tym danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, łączenia z mediami społecznościowymi oraz w celach reklamowych będzie zgoda Użytkownika Serwisu.
• Użytkownik korzystając z naszej strony ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w powyższych celach poprzez zarządzanie ustawieniami plików Cookies i ich zmianę w swojej przeglądarce.
• Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, w każdej chwili może ją cofnąć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.


§ 5
SERWISY ZEWNĘTRZNE


Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
• Google Analytics,
• Google AdSense,
• Google AdWords,
• Facebook,
• Twitter,
• Youtube,
• Vimeo,
• Matomo.


§ 6
RODZAJE COOKIES


W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies:

• sesyjne (session Cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
• stałe (persistent Cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

Ponadto w ramach strony stosujemy:

• niezbędne pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
• pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
• wydajnościowe pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony,
• funkcjonalne pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
• reklamowe pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
• społecznościowe, służące do udostepnienia stron i treści naszych stron internetowych, które są interesujące za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych.

Informujemy, że w zależności od używanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, rodzaj oraz ilość plików Cookies może się różnić.


§ 7
BEZPIECZEŃSTWO


W celu bezpiecznego przetwarzania stosujemy:

• Mechanizmy składowania i odczytu - mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest znikome,
• Cookies wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników,
• Cookies zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w paragrafie 5 Polityki Cookies ENERGA SA.


§ 8
ZAKRES ZBIERANYCH INFORMACJI


• Cookies identyfikują dane urządzenia i przeglądarki używane podczas przeglądania naszych serwisów internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dane urządzenie odwiedzało już stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
• W ramach Serwisu możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z witryny za pomocą komputera, tabletu czy smartphone lub innego urządzenia, poprzez które uzyskujesz dostęp do stron internetowych. Niektóre z tych danych, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe.

Za pomocą stosowanych technologii internetowych możemy przetwarzać np.:

• dane urządzenia: typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej;
• dziennik / zdarzenia: czas korzystania z Serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach Cookies, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto Użytkownika, np. ostatnia wizyta na stronie, długość wizyty na stronie, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), wersja przeglądarki internetowej oraz rodzaj, ustawiony język w przeglądarce, wypełnione formularze/zakończone konfiguracje,
• adres IP,
• inne dane: dane na temat korzystania z Serwisu, które możemy przetwarzać, jeśli odwiedzasz lub korzystasz z naszych stron internetowych.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie pików Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na Urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.


§ 9
WYMAGANIA SERWISU


• Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
• Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.


§ 10
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZAKRES ZBIERANYCH INFORMACJI

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem:


https://grupa.energa.pl/rodo/obowiazek-informacyjny/klauzula-serwisy-internetowe


§ 11
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


• Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookies. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń Urządzenia z którego korzysta.
• Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookies, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
• Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
• Usługi świadczone przez podmioty trzecie, są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików Cookies. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików Cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików Cookies dla każdej dowolnej witryny.


§ 12
ZMIANY W POLITYCE


• Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym Użytkownika.
• Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane w Serwisie Administratora.
• Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.


§ 13
WYKAZ SERWISÓW


https://grupa.energa.pl/
https://bip.energa.pl/
https://planetaenergii.pl/
https://druzynaenergii.pl/


Aktualizacja Polityki Cookies ENERGA SA: 24.05.2023

 

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2019-03-19

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2023-05-24 Grzegorz Irczuk Edycja
2023-05-24 Grzegorz Irczuk Edycja
2023-05-24 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-07-08 Grzegorz Irczuk Edycja
2019-07-04 Katarzyna Witt Edycja
2019-07-04 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-19 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-19 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-19 Katarzyna Witt Publikacja od 2019-03-19 10:27