Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/46/EITE-DI/2019 Rozbudowa pojemnościowa i wydajnościowa macierzy Hitachi dla Usług IT: „Udostępnienie funkcjonalności KSD non OSD”, „Udostępnienie funkcjonalności Baza Wiedzy” oraz „Udostępnienie Mocy Obliczeniowa

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych, mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie Rozbudowa pojemnościowa i wydajnościowa macierzy Hitachi dla Usług IT: „Udostępnienie funkcjonalności KSD non OSD”, „Udostępnienie funkcjonalności Baza Wiedzy” oraz „Udostępnienie Mocy Obliczeniowa”. ...

ZC/EOCH/04/2019 Informacja o udzieleniu zamówienia

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Ochrona

Data publikacji:

Spółka Energa Ochrona Sp. z o.o. informuje o udzieleniu zamówienia do postępowania ZC/EOCH/04/2019 na „Usługi wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w obiektach Klientów Spółki z Grupy Energa".  ...

ZC/10/EITE-DBW/2019 Świadczenie usług wsparcia utrzymania i usług rozwoju dla systemu KSD nonOSD

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Zamawiający, informuje, że modyfikuje treść załącznika nr 2 (Formularz Oferty) i załącznika nr 4 (Arkusz Wyceny) do Materiałów Negocjacyjnych Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje drugi rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania na „Świadczenie usług wsparcia utrzymania i usług rozwoju dla systemu KSD nonOSD”  z dnia 27 czerwca 2019 Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ...

ZC/33/EITE-DS/2019 Przedłużony termin składania ofert

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne Nieruchomości

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie informuje, że termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 14:00, hasła do ofert powinny być przesłane, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 14:30. ...

ZC/33/EITE-DS/2019 Rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje drugi rejestr pytań i odpowiedzi w przedmiocie Zawarcie umów ramowych na Zasoby IT dla projektu rozwoju Systemu Informacji Pomiarowej. Czytaj więcej ZC/33/EITE-DS/2019 ...