Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZC/36/EITE-DI/2019 Zakup dwóch macierzy dyskowych na potrzeby świadczenia usługi udostępnienie funkcjonalności SMILE

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., publikuje czwarty rejestr pytań i odpowiedzi w postępowaniu niepublicznym na Zakup dwóch macierzy dyskowych na potrzeby świadczenia usługi udostępnienie funkcjonalności SMILE z dnia 24 maja 2019


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., publikuje trzeci rejestr pytań i odpowiedzi w postępowaniu niepublicznym na Zakup dwóch macierzy dyskowych na potrzeby świadczenia usługi udostępnienie funkcjonalności SMILE z dnia 24 maja 2019


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., publikuje drugi rejestr pytań i odpowiedzi w postępowaniu niepublicznym na Zakup dwóch macierzy dyskowych na potrzeby świadczenia usługi udostępnienie funkcjonalności SMILE z dnia 23 maja 2019


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.,  informuje, że w postępowaniu na „Zakup dwóch macierzy dyskowych na potrzeby świadczenia usługi udostępnienie funkcjonalności SMILE” – znak ZC/36/EITE-DI/2019, przedłużamy został termin składania ofert do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 12:00, hasła do ofert należy przesłać do dnia 27 maja 2019 r., do godz. 12:30.


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., publikuje pierwszy  rejestr pytań i odpowiedzi w postępowaniu niepublicznym na Zakup dwóch macierzy dyskowych na potrzeby świadczenia usługi udostępnienie funkcjonalności SMILE z dnia 22 maja 2019


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie negocjacji wielostopniowych, mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie zakupu dwóch macierzy dyskowych na potrzeby świadczenia usługi udostępnienie funkcjonalności SMILE.

Termin składania ofert w postępowaniu ustalono na dzień 24.05.2019 roku.

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2019-05-14

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-01-03 Katarzyna Witt Edycja
2020-01-03 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-27 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-27 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-27 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-27 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-27 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-27 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-24 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-24 Katarzyna Witt Edycja