Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZC/10/EITE-DBW/2019 Świadczenie usług wsparcia utrzymania i usług rozwoju dla systemu KSD nonOSD

Zamawiający, informuje, że modyfikuje treść załącznika nr 2 (Formularz Oferty) i załącznika nr 4 (Arkusz Wyceny) do Materiałów Negocjacyjnych


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje drugi rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania na „Świadczenie usług wsparcia utrzymania i usług rozwoju dla systemu KSD nonOSD”  z dnia 27 czerwca 2019


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania na „Świadczenie usług wsparcia utrzymania i usług rozwoju dla systemu KSD nonOSD”  z dnia 18 czerwca 2019


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., informuje, że termin składania ofert został przełożony na dzień 28 czerwca 2019 r. do godz. 12:00


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji wielostopniowych mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie „Świadczenie usług wsparcia utrzymania i usług rozwoju dla systemu KSD nonOSD” - ZC/10/EITE-DBW/2019.

Termin składania ofert w postepowaniu ustalono na 24.06.2019 roku.

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2019-06-11

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-06-27 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-27 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-27 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-27 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-27 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-27 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-27 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-21 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-11 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-11 Katarzyna Witt Publikacja od 2019-06-11 12:21