Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/66/EITE-DS/2021 Wdrożenie systemu CIT dla Spółek Grupy Energa – pytania i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zamieszcza odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania. Termin składania ofert zostaje przedłużony do 28.01.2022 r. godz. 12:00. Czytaj więcej ...

ZC/79/EITE-DI/2021 Zakup Access Point CISCO

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie zakupu Access Point CISCO. Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na  24.01.2022 roku o godz. ...

ZC/66/EITE-DS/2021 Wdrożenie systemu CIT dla Spółek Grupy Energa

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zamieszcza odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania. Termin składania ofert zostaje przedłużony do 28.01.2022 r. godz. 12:00. Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ...

ZC/01/ECUW-DUA/2022 Dostosowanie budynku biurowego do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i montaż technicznych systemów zabezpieczeń nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 83 w Olsztynie

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o publikuje rejestr pytań i odpowiedzi Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu niepublicznym w trybie negocjacji wielostopniowych nr ZC/01/ECUW-DUA/2022 Dostosowanie budynku biurowego do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i montaż technicznych systemów zabezpieczeń nieruchomości przy ul. T. ...

ZC/74/EITE-DW/2021- Zawarcie umów ramowych na dostawę aparatów telefonicznych GSM dla Spółek Grupy Energa

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Zamawiający publikuje rejestr pytań i odpowiedzi oraz zmodyfikowaną treść Opisu Przedmiotu Zamówienia i Arkusza Wyceny. Informujemy również o zmianie terminu składania ofert, który został przedłużony do dnia 17 stycznia 2022 r., do godz. 12:00. ...