Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZC/74/EITE-DW/2021- Zawarcie umów ramowych na dostawę aparatów telefonicznych GSM dla Spółek Grupy Energa

Zamawiający publikuje rejestr pytań i odpowiedzi oraz zmodyfikowaną treść Opisu Przedmiotu Zamówienia i Arkusza Wyceny.

Informujemy również o zmianie terminu składania ofert, który został przedłużony do dnia 17 stycznia 2022 r., do godz. 12:00. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej, w formacie PDF, za pośrednictwem poczty e-mail przesyłając je na adresy mailowe: Agnieszka.Rudzka@energa.pl

Hasło do pliku z ofertą powinno zostać przesłane nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 17 stycznia 2022 r., do godz. 12:30 do osoby wskazanej powyżej


Zamawiający publikuje rejestr pytań i odpowiedzi


Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 14 stycznia 2022 r., do godz. 12:00. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej, w formacie PDF, za pośrednictwem poczty e-mail przesyłając je na adresy mailowe: Agnieszka.Rudzka@energa.pl

Hasło do pliku z ofertą powinno zostać przesłane nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 14 stycznia 2022 r., do godz. 12:30 do osoby wskazanej powyżej


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie „Zawarcie umów ramowych na dostawę aparatów telefonicznych GSM dla Spółek Grupy Energa”.

Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 11 stycznia 2022 r. godz. 12:00.

Utworzone przez: Agnieszka Rudzka

Data utworzenia: 2021-12-30

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2022-01-12 Katarzyna Witt Edycja
2022-01-12 Katarzyna Witt Edycja
2022-01-12 Katarzyna Witt Edycja
2022-01-12 Katarzyna Witt Edycja
2022-01-12 Katarzyna Witt Edycja
2022-01-11 Katarzyna Witt Edycja
2022-01-11 Katarzyna Witt Edycja
2022-01-11 Katarzyna Witt Edycja
2022-01-11 Katarzyna Witt Edycja
2022-01-05 Katarzyna Witt Edycja