Komunikaty

...

ENERGA SA  z siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. T. Kościuszki 83, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 106, obręb: 70, o powierzchni 1227 m2, KW nr OL1O/00011149/9 wraz z prawem własności obiektów budowlanych stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. ...

ENERGA SAz siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Kalinowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1/7, obręb: 111, o powierzchni 26 764 m2, KW nr OL1O/00079602/7. ...

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem jednolitym Statutu ENERGA SA ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z dnia 17 lutego 2014 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 8 kwietnia 2014 roku.Zobacz Statut Zobacz KRS ...