Komunikaty

...

...

...

...

...

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przesłanie podpisanego Oświadczenia o poufności wraz z dokumentami rejestrowymi.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w budynku Olivia Gate, IV piętro pokój nr 432 (kancelaria) w terminie do 24.04.2015 roku do godziny 12.00. ...