Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Komunikat Rady Nadzorczej Energi SA w sprawie powołania Zarządu Energi SA na IV kadencję

Rada Nadzorcza  Energi SA zakończyła  28 kwietnia 2015 roku postępowanie na członków zarządu spółki IV kadencji i powołała następujące osoby

  1. Pana Andrzeja Mariana Tersę, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa Zarządu Energi SA,
  2. Pana Seweryna Piotra Kędrę, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa Zarządu Energi SA ds. finansowych,
  3. Panią Jolantę Marię Szydłowską, powierzając jej pełnienie funkcji wiceprezesa Zarządu Energi SA ds. korporacyjnych

Rada uznała, iż powołane osoby posiadają wiedzę, kwalifikacje oraz predyspozycje w zakresie niezbędnym do zajmowania powierzonych stanowisk.

Powołanie wyżej wymienionych osób do Zarządu Energi SA IV kadencji nastąpi z chwilą podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energi SA uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2014, zwołane na 29 kwietnia 2015 r.

Utworzone przez: Bozena Dubicka

Data utworzenia:

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2015-04-29 Bożena Dubicka Edycja
2015-04-29 Katarzyna Witt Edycja
2015-04-29 Bożena Dubicka Edycja
2015-04-29 Bożena Dubicka Edycja
2015-04-29 Bożena Dubicka Publikacja od