Komunikaty

ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Juracie stanowiącej wschodnią cześć miasta Jastarni ul. Wojska Polskiego 21, gmina Jastarnia, powiat pucki, województwo pomorskie dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku...

...

...

...

...

...

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przesłanie podpisanego Oświadczenia o poufności wraz z dokumentami rejestrowymi.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w budynku Olivia Gate, IV piętro pokój nr 432 (kancelaria) w terminie do 24.04.2015 roku do godziny 12.00. ...