Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/28/EITE-DI/2019 –Zakup urządzeń FUDO wraz z licencjami dla nowego środowiska do nadzoru połączeń dostępowych do infrastruktury Grupy Energa

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. przekazuje zaktualizowany Załącznik nr 1 do Materiałów Negocjacyjnych w przedmiotowym postępowaniu (zarówno w trybie edycji zmian, jak i wersji zatwierdzonej) Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ...

ZP/05/EITE-DS/2019 Sprostowanie do ogłoszenia

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie publikuje sprostowanie do postępowania publicznego „Zawarcie Umów Ramowych na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym w systemie Siebel” z 2 kwietnia 2019r. ...

ZP/03/EITE-DS/2019 - Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie publikuje wyjaśnienie oraz zmianę treści SIWZ  do postępowania "Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel" z 1 kwietnia 2019 roku. Więcej  ZP/03/EITE-DS/2019   ...

ZP/05/EITE-DS/2019 Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie publikuje wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ do postępowania publicznego „Zawarcie Umów Ramowych na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym w systemie Siebel” z 28 marca 2019r. ...

ZC/14/EITE-DB/2019 Modernizacja środowiska KSD nonOSD wraz z migracją przepływów

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16 kwietnia 2019 r., do godz. 13:00.  Ofertę należy przesłać na adres agnieszka.rudzka@energa.pl w formie elektronicznej w formacie PDF. Plik należy zabezpieczyć hasłem, które powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail,  w odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert,...