Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/36/EITE-DI/2019 Zakup dwóch macierzy dyskowych na potrzeby świadczenia usługi udostępnienie funkcjonalności SMILE

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., publikuje czwarty rejestr pytań i odpowiedzi w postępowaniu niepublicznym na Zakup dwóch macierzy dyskowych na potrzeby świadczenia usługi udostępnienie funkcjonalności SMILE z dnia 24 maja 2019 Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., publikuje trzeci rejestr pytań i odpowiedzi w postępowaniu niepublicznym na Zakup dwóch macierzy...

ZP/02/ENSA-DIT/2019 - Zestawienie złożonych ofert

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje informację z otwarcia ofert, zawierającą zestawienie ofert złożonych w postępowaniu publicznym na "Zakup usług wsparcia licencji Oracle dla systemu SMILE oraz SIK" - znak postępowania ZP/02/ENSA-DIT/2019. ...

ZC/35/EITE-DW/2019 Zmienione Warunki Zamówienia oraz Formularz ofertowy

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., publikuje zmienione Warunki Zamówienia oraz Formularz ofertowy w zakresie specyfikacji drukowanego papieru i jednocześnie przesuwa termin składania ofert na dzień 15 maja 2019 r. Załączniki 1A, 1B, 1C, 1D pozostają bez zmian. ...

ZP/06/EITE-DB/2019 - Zakup wsparcia licencji systemów opartych na technologii IBM FileNet użytkowanych w Grupie Energa lub nabycie nowych licencji wraz ze wsparciem, umożliwiających zachowanie funkcjonalności ww. systemów

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie publiczne na "Zakup wsparcia licencji systemów opartych na technologii IBM FileNet użytkowanych w Grupie Energa lub nabycie nowych licencji wraz ze wsparciem, umożliwiających zachowanie funkcjonalności ww. ...

ZC/35/EITE-DW/2019 - Rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., publikuje pierwszy rejestr pytań i odpowiedzi dotyczący postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie „Sukcesywna dostawa papieru z nadrukiem oraz białego do wydruków masowych dla Wydziału Wydruków Masowych”. ...