Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZP/05/EITE-DS/2019 - Wyjaśnienie treści SIWZ

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie publikuje wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu publicznym pn. "Zawarcie Umów Ramowych na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym w systemie Siebel" - znak postępowania ZP/05/EITE-DS/2019. ...

ZC/19/EITE-DI/2019 – Postępowanie niepubliczne na „Odnowienie wsparcia dla licencji FCWnx”

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie „Odnowienie wsparcia dla licencji FCWnx”.

ZP/05/EITE-DS/2019 - Postępowanie publiczne na "Zawarcie Umów Ramowych na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym w systemie Siebel”

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie ogłasza postępowanie publiczne na "Zawarcie Umów Ramowych na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym w systemie Siebel".

ZC/16/EITE-DWU/2019 - Wydłużenie terminu składania ofert

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie informuje o wydłużonym terminie składania ofert do 28 lutego 2019 r., do godz. 12:00 w postępowaniu niepublicznym pn. "Odnowienie licencji na potrzeby usługi: Utrzymanie systemu pojedyńczego logowania (SSO)".

ZC/17/EITE-DI/2019 - Postępowanie niepubliczne „Wsparcie licencji HPSM”

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji wielostopniowych mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie „Wsparcia licencji HPSM” - ZC/17/EITE-DI/2019 Materiały Negocjacyjne wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem Piotr.Rutkowski@energa.pl Termin składania ofert w postepowaniu...