Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki Energa Logistyka sp. z o.o.

Typ publikacji: (Archiwalne)

Podmiot:

Data publikacji:

Spółka Energa Logistyka Sp. z o.o.ul. Otolińska nr 25, 09-407 Płockogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku  1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa(wersja edytowalna dołączona do...

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Energa Wytwarzanie SA

Typ publikacji: (Archiwalne)

Podmiot:

Data publikacji:

Spółka Energa Wytwarzanie SAal. Grunwaldzka nr 472, 80-309 Gdańsk ogłaszao postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDUSpółki Energa Wytwarzanie SA z siedzibą w Gdańsku  1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa(wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),2) życior...

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Energi Obrót SA

Typ publikacji: (Archiwalne)

Podmiot:

Data publikacji:

Spółka Energa Obrót, al. Grunwaldzka nr 472, 80-309 Gdańsk, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Energi Obrót SA z siedzibą w Gdańsku.

ZP/01/EOB-BZZL/2018 - Realizacja usług polegających na świadczeniu pracy tymczasowej na rzecz Energi Obrót SA - kierowanie ...

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Obrót SA

Data publikacji:

Energa Obrót SA ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Realizacja usług polegających na świadczeniu pracy tymczasowej na rzecz Energi-Obrót SA - kierowanie pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji pracy tymczasowej na rzezcz Zamawiającego" - ZP/01/EOB-BZZL/2018.

ZP/EITE/02/DA/2017 - Wyjaśnienie treści SIWZ

Typ publikacji: (Archiwalne)

Podmiot:

Data publikacji:

Zapraszamy do zapoznania się z wyjaśnieniami do treści SIWZ ogłoszenia "Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel". ...