Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/14/EITE-DB/2019 Modernizacja środowiska KSD nonOSD wraz z migracją przepływów

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16 kwietnia 2019 r., do godz. 13:00.  Ofertę należy przesłać na adres agnieszka.rudzka@energa.pl w formie elektronicznej w formacie PDF. Plik należy zabezpieczyć hasłem, które powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail,  w odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert,...

ZC/26/EITE-DW/2019 - Dostawa sprzętu komputerowego Dell

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji wielostopniowych mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie „Dostawa sprzętu komputerowego Dell” - ZC/26/EITE-DW/2019. ...

ZC/23/EITE-DI/2019 - Rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, że w nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 14 marca 2019 r. dostępnych pod adresem https://bip.energa.pl/przetargi-zamowienia-i-ogloszenia/426677/zc-23-eite-di-2019-rejestr-pytan-i-odpowiedzi, w załączeniu rejestr pytań i odpowiedzi. ...

ZC/23/EITE-DI/2019 - Rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania niepublicznego „Skonsolidowane serwisy urządzeń Cisco” Zobacz więcej ZC/23/EITE-DI/2019 ...

ZC/23/EITE-DI/2019 – Zmiana terminu składania ofert - Skonsolidowane serwisy urządzeń Cisco

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Zamawiający zmienia termin składania ofert na 22.03.2019 r. o godz. 14:00, hasła należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 22 marca 2019 r., do godz. 14:30