Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZC/14/EITE-DB/2019 Modernizacja środowiska KSD nonOSD wraz z migracją przepływów

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16 kwietnia 2019 r., do godz. 13:00.  Ofertę należy przesłać na adres agnieszka.rudzka@energa.pl w formie elektronicznej w formacie PDF.

Plik należy zabezpieczyć hasłem, które powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail,  w odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 16 kwietnia 2019 r., do godz. 13:30.


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie negocjacji wielostopniowych, mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie realizacji usług związanych z przeprowadzeniem modernizacji istniejącego środowiska KSD nonOSD wraz z migracją przepływów do nowego rozwiązania.

Termin składania ofert w postepowaniu ustalono na 11.04.2019 roku.

Materiały Negocjacyjne wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem agnieszka.rudzka@energa.pl

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2019-03-28

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-01-03 Katarzyna Witt Edycja
2020-01-03 Katarzyna Witt Edycja
2019-04-09 Julia Łojko Edycja
2019-04-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-28 Katarzyna Witt Publikacja od 2019-03-28 14:26