Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/04/EITE-DUA/2021 - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. w Płocku przy ulicy Piłsudskiego 41

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje Rejestr pytań i odpowiedzi z dnia 28 października 2021 r. Zamawiający, tj. Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych Wykonawców do udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ...

ZC/61/EITE-DS/2021 - Modernizacja sal telekonferencyjnych - rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje Rejestr pytań i odpowiedzi z dnia 26 października 2021 r. Więcej o ZC/61/EITE-DS/2021 ...

ZC/64/EITE-DI/2021 – Zakup subskrypcji RedHat

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie „Zakup subskrypcji RedHat”. Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 5 listopada 2021 r. godz. ...

ZC/61/EITE-DS/2021 - Modernizacja sal telekonferencyjnych - zmiana terminu

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Data publikacji:

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 27 października 2021 r., do godz. 14:00. Hasło do pliku z ofertą powinno zostać przesłane nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 27 października 2021 r., do godz. 14:15 w sposób określony w Materiałach Negocjacyjnych. ...

ZC/61/EITE-DS/2021 - Modernizacja sal telekonferencyjnych - rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje Rejestr pytań i odpowiedzi z dnia 25 października 2021 r. Jednocześnie EITE informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami modyfikacji uległa treść Materiałów Negocjacyjnych oraz Załącznik nr 4 do Materiałów Negocjacyjnych, tj. ...