Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

ZC/50/EITE-DP/2019 - Rejestr pytań i odpowiedzi oraz informacja o zmianie terminu składania ofert

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie „Zawarcie umów ramowych na Zasoby IT do zarządzania projektami oraz przeprowadzania testów”.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje przedłużony do 17 lipca 2019 r. do godziny 14:00.

W związku z tym, oferty należy przesłać na adres e-mail wskazany w pkt. VIII. ust. 2 Materiałów Negocjacyjnych, w terminie do dnia 17 lipca 2019 roku do godz. 14.00. Plik należy zabezpieczyć hasłem, które powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail, w odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 17 lipca 2019 roku do godz. 14:30.

Więcej o ZC/50/EITE-DP/2019

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2019-07-12

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-07-12 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2019-07-12
2019-07-12 Grzegorz Irczuk Edycja