Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZC/50/EITE-DP/2019 Zawarcie umów ramowych na Zasoby IT do zarządzania projektami oraz przeprowadzania testów

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie „Zawarcie umów ramowych na Zasoby IT do zarządzania projektami oraz przeprowadzania testów”.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje przedłużony do 17 lipca 2019 r. do godziny 14:00.

W związku z tym, oferty należy przesłać na adres e-mail wskazany w pkt. VIII. ust. 2 Materiałów Negocjacyjnych, w terminie do dnia 17 lipca 2019 roku do godz. 14.00. Plik należy zabezpieczyć hasłem, które powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail, w odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 17 lipca 2019 roku do godz. 14:30.

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych, mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie „Zawarcie umów ramowych na Zasoby IT do zarządzania projektami oraz przeprowadzania testów”.

Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 15 lipca 2019 roku.

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2019-06-28

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-07-12 Grzegorz Irczuk Edycja
2019-07-12 Grzegorz Irczuk Edycja
2019-06-28 Katarzyna Witt Publikacja od 2019-06-28
2019-06-28 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-28 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-28 Katarzyna Witt Edycja