Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZC/14/EITE-DB/2019 Przedłużenie terminu składania ofert

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16 kwietnia 2019 r., do godz. 13:00. Ofertę należy przesłać na adres agnieszka.rudzka@energa.pl w formie elektronicznej w formacie PDF.

Plik należy zabezpieczyć hasłem, które powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail, w odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 16 kwietnia 2019 r., do godz. 13:30.

Więcej ZC/14/EITE-DB/2019 

Utworzone przez: Julia Łojko

Data utworzenia: 2019-04-09

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-01-03 Katarzyna Witt Edycja
2019-04-09 Julia Łojko Publikacja od 2019-04-09 11:11