Komunikaty

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem jednolitym Statutu ENERGA SA ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z dnia 17 lutego 2014 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 8 kwietnia 2014 roku.Zobacz Statut Zobacz KRS ...

  ENERGA Spółka Akcyjna w Gdańsku, KRS 0000271591, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2007r.   ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA   Zarząd Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. ...