Komunikaty

Konsolidacja spółek zaopatrzeniowych

...

Zmiana firmy

...

Nowa spółka

...

Sprzedaż udziałów BIOGAZ INWESTOR

...

Zmiana firmy

...

Nowa spółka

...

Połączenie spółek i zmiana nazwy

...

Likwidacja spółki

...

Nowa spółka

...