Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

Obowiązek informacyjny

W sprawie przetwarzania danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

Energa Spółka Akcyjna, dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osób korzystających z usług oferowanych w serwisach. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), uprzejmie informujemy:

1) Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest ENERGA Spółka Akcyjna, z siedzibą przy al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

2) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1). Inspektorem ochrony danych w Energa SA jest Pani Marlena Grelik.

3) W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celach: 
- Do przesyłania bieżących informacji, jeżeli skorzystasz z usługi newsletter;  
- Statystycznych dla ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisów oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego;
- Rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania. W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszenia, dane zawarte w dokumentach załączonych do zgłoszenia, skargi lub wniosku;
- w celach wskazanych w zgodach, jeżeli je wyrazisz;
- umożliwienia korzystania z zasobów serwisu;
- kontaktu z użytkownikami.

4) Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzanie Twoich danych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (art. 6 ust 1 lit b RODO). Ponadto podstawą przetwarzania może być udzielona przez Ciebie, dobrowolna zgoda, którą możesz w każdej chwili wycofać (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Administrator może także realizować tzw. prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust.1 lit F), np. w celu marketingu produktów własnych lub dochodzenia i obrony roszczeń.

5)Podanie danych wymaganych do korzystania z serwisów jest dobrowolne.

6) Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane?
Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.
- W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
- W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
- Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
- W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- Dane zapisane z pików cookies przetwarzane będą przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7) Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
- Dostawcy usług
Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisów. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).
- Organy państwowe
Przekazujemy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, na podstawie przepisów prawa, w szczególności: jednostki organizacyjne Prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

8) Dane osobowe Użytkowników nie posiadających Konta w serwisach przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

9) RODO przyznaje Ci liczne prawa. Możesz złożyć do nas wniosek dotyczący Twoich danych w zakresie:
- Poprawienia Twoich danych;
- Usunięcia Twoich danych jeżeli zachodzą ku temu przesłanki zgodnie z prawem;
- Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
- Udzielenia informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych oraz uzyskania ich kopii;
- Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli była ona podstawą do przetwarzania danych;
- Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- Przeniesienia danych do innego Administratora.

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz celu przetwarzania.

10) Informujemy o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2019-03-19

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-07-04 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-19 Katarzyna Witt Publikacja