Podział zysku za 2022 rok

11 maja 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Energa SA w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok na podwyższenie kapitału zapasowego (raport bieżący nr 9/2023).


Podział zysku za 2021 rok

20 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energi SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, przeznaczając go w całości na kapitał rezerwowy (raport bieżący nr 30/2022).


Pokrycie straty za 2020 rok

14 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energi SA podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 z kapitału rezerwowego spółki (raport bieżący nr 22/2021).


Pokrycie straty za 2019 rok

29 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energi SA podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 z kapitału zapasowego spółki (raport bieżący nr 56/2020).


Podział zysku za 2018 rok

25 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energi SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy (raport bieżący nr 20/2019).


Podział zysku za 2017 rok

W dniu 27 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy (raport bieżący nr 25/2018).


Dywidenda z zysku za 2016 rok

W dniu 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, przeznaczając 78 672 751,66 z (tj. 0,19 zł na akcję) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy  (raport bieżący nr 28/2017)

Dzień dywidendy został ustalony uchwałą na dzień 25 września 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 9 października 2017 roku.


Dywidenda z zysku za 2015 rok

W dniu 24 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2015, przeznaczając 202 892 885,86 zł (tj. 0,49 zł na akcję) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy  (raport bieżący nr 25/2016)


Podział  zysku za 2014 rok

Zarząd spółki Energa SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energa SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości 650 538 620,29 zł, przeznaczając na:
  • dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 596 256 644,16 zł, tj. 1,44 zł na akcję,
  • na kapitał zapasowy kwotę 54 281 976,13 zł.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 414 067 114 sztuk. Dzień dywidendy został ustalony uchwałą na 7 maja 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy na 21 maja 2015 roku.


Podział zysku za 2013 rok

Zarząd ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło Uchwałę Nr 5 w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 414 067 114 zł, tj. 1 zł na akcję,

2) dzień dywidendy nastąpi 27 maja 2014 roku,

3) rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 10 czerwca 2014 roku.

pełna treść komunikatu na stronie Relacji Inwestorskich

Zobacz równieź Kalkulator inwestora

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2014-02-26

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2024-02-29 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-05-25 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-05-25 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-05-25 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-05-25 Grzegorz Irczuk Edycja
2019-11-15 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-08 Katarzyna Witt Edycja