Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

Dywidenda

 

Podział zysku za 2017 rok

W dniu 27 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, przeznaczając go w całości, tj. 106 601 622,10 zł, na kapitał zapasowy (raport bieżący nr 25/2018)


Dywidenda z zysku za 2016 rok

W dniu 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, przeznaczając 78 672 751,66 z (tj. 0,19 zł na akcję) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy  (raport bieżący nr 28/2017)

Dzień dywidendy został ustalony uchwałą na dzień 25 września 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 9 października 2017 roku.


Dywidenda z zysku za 2015 rok

W dniu 24 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2015, przeznaczając 202 892 885,86 zł (tj. 0,49 zł na akcję) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy  (raport bieżący nr 25/2016)


Podział  zysku za 2014 rok

Zarząd spółki Energa SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energa SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości 650 538 620,29 zł, przeznaczając na:
  • dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 596 256 644,16 zł, tj. 1,44 zł na akcję,
  •  na kapitał zapasowy kwotę 54 281 976,13 zł.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 414 067 114 sztuk. Dzień dywidendy został ustalony uchwałą na 7 maja 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy na 21 maja 2015 roku.


Podział zysku za 2013 rok

Zarząd ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło Uchwałę Nr 5 w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 414 067 114 zł, tj. 1 zł na akcję,

2) dzień dywidendy nastąpi 27 maja 2014 roku,

3) rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 10 czerwca 2014 roku.

pełna treść komunikatu na stronie Relacji Inwestorskich

Zobacz równieź Kalkulator inwestora

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2014-02-26

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-08 Katarzyna Witt Edycja
2017-11-20 Katarzyna Witt Edycja
2016-10-18 Katarzyna Witt Edycja
2015-05-04 Bożena Dubicka Edycja
2015-05-04 Bożena Dubicka Edycja
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2014-05-09 Bożena Dubicka Edycja
2014-04-15 Katarzyna Witt Edycja
2014-02-26 Katarzyna Witt Publikacja