Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZP/01/EOB-BZZL/2018 - Realizacja usług polegających na świadczeniu pracy tymczasowej na rzecz Energi Obrót SA - kierowanie ...

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Obrót SA

Data publikacji:

Energa Obrót SA ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Realizacja usług polegających na świadczeniu pracy tymczasowej na rzecz Energi-Obrót SA - kierowanie pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji pracy tymczasowej na rzezcz Zamawiającego" - ZP/01/EOB-BZZL/2018.

ZP/EITE/02/DA/2017 - Wyjaśnienie treści SIWZ

Typ publikacji: (Archiwalne)

Data publikacji:

Zapraszamy do zapoznania się z wyjaśnieniami do treści SIWZ ogłoszenia "Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel". ...

ZP/EITE/01/DA/2017 - Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu CC&B

Typ publikacji: (Archiwalne)

Data publikacji:

Przetarg nieograniczony w przedmiocie:"Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu CC&B" - Znak postępowania: ZP/EITE/01/DA/2017. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wyniku postępowania z dnia 24 stycznia 2018 roku pn "Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu CC&B" nr ZP/EITE/01/DA/2017. ...

ZP/EITE/02/DA/2017- Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Data publikacji:

Przetarg nieograniczony w przedmiocie: „Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel” - Znak postępowania: ZP/EITE/02/DA/2017. Zapraszamy do zapoznania się treścią zawiadomienia o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie czynności wykluczenia wykonawcy z dnia 8 maja 2018 roku. ...