Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZP/02/DORM/2016 - Outsourcing usług Contact Center

Typ publikacji: (Archiwalne)

Data publikacji:

...

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

Typ publikacji: Ogłoszenia

Data publikacji:

OGŁOSZENIESpółka ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańskuprzy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 GdańskZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTYDO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA PRZEPROWADZENIE:   1)     badania sprawozdań finansowych ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz...

EITE-ZF-001023-2015 - Informacja o wyborze oferty -Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego-„Dostawa licencji do oprogramowania informatycznego w ramach umów wolumenowych dla Energa Informatyka i Technologie Sp.

Typ publikacji: (Archiwalne)

Data publikacji:

Postępowanie EITE-ZF-001023-2015 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. ...