Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZP/02/ENSA-DIT/2019 Informacja o wyniku postępowania

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług wsparcia licencji Oracle dla systemu SMILE oraz SIK" - znak postępowania ZP/02/ENSA-DIT/2019. ...

ZC/33/EITE-DS/2019 Przedłużony termin składania ofert

Typ publikacji: Nieruchomości Przetargi niepubliczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie informuje, że termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 14:00, hasła do ofert powinny być przesłane, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 14:30. ...

ZC/33/EITE-DS/2019 Rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje drugi rejestr pytań i odpowiedzi w przedmiocie Zawarcie umów ramowych na Zasoby IT dla projektu rozwoju Systemu Informacji Pomiarowej. Czytaj więcej ZC/33/EITE-DS/2019 ...

ZC/33/EITE-DS/2019 Rejestr pytań i odpowiedzi

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi w przedmiocie Zawarcie umów ramowych na Zasoby IT dla projektu rozwoju Systemu Informacji Pomiarowej. Czytaj więcej ZC/33/EITE-DS/2019 ...

ZP/02/EITE-BI/2019 Rozbudowa Systemu SIEM

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie publiczne na "Rozbudowę Systemu SIEM" – znak postępowania ZP/02/EITE-BI/2019. Wszelkie informacje oraz dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem dostępne są na Platformie Zakupowej pod adresem https://energa.eb2b.com.pl ...