Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

Typ publikacji: Ogłoszenia

Podmiot:

Data publikacji:

OGŁOSZENIESpółka ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańskuprzy alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 GdańskZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTYDO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA PRZEPROWADZENIE:   1)     badania sprawozdań finansowych ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz...