Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu w EOB PGK1 Sp. z o.o.

Typ publikacji: Ogłoszenia

Data publikacji:

Spółka EOB PGK1 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu w spółce EOB PGK1 z siedzibą w Gdańsku.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu w spółce Energa Obrót

Typ publikacji: Ogłoszenia

Podmiot: Energa Obrót SA

Data publikacji:

Spółka Energa Obrót ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu spółki Energa Obrót z siedzibą w Gdańsku.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka zarządu spółki Energi Obrót

Typ publikacji: Ogłoszenia

Podmiot: Energa Obrót SA

Data publikacji:

Spółka Energa Obrót ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu spółki Energa Obrót z siedzibą w Gdańsku.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Energa SA

Typ publikacji: Ogłoszenia

Podmiot: Energa SA

Data publikacji:

Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Energa Kogeneracja sp. z o.o.

Typ publikacji: Ogłoszenia

Podmiot: Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

Data publikacji:

Spółka Energa Kogeneracja Sp. z o.o.ul. Elektryczna nr 20A, 82-300 Elbląg ogłaszao postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDUSpółki Energa Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 1. ...