Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZC/16/EITE-DWU/2019 - Postępowanie niepubliczne "Odnowienie licencji na potrzeby usługi: Utrzymanie systemu pojedyńczego logowania (SSO)"

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie informuje o wydłużonym terminie składania ofert do 28 lutego 2019 r., do godz. 12:00. Energa Informatyka i Technologie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji wielostopniowych mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie „Odnowienie licencji na potrzeby usługi: Utrzymanie systemu pojedynczego...

ZC/13/EITE-DI/2019 - Postępowanie niepubliczne "Zakup 4 serwerów RAC"

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. przekazuje pytania i odpowiedzi w przedmiotowym postępowaniu - 22 lutego 2019 r. Energa Informatyka i Technologie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji wielostopniowych mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie „Zakup 4 serwerów RAC” – znak postępowania ZC/13/EITE-DI/2019. ...

ZC/12/EITE-DBW/2019 - Postępowanie niepubliczne pn. „Rozwój systemów ODYS Webcon i DMS”

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji wielostopniowych mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie „Rozwój systemów ODYS Webcon i DMS” .

ZC/08/EITE-DI/2019 - Postępowanie niepubliczne prowadzone w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie "Licencje Oracle"

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie przedstawia materiały negocjacyjne w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie Licencje Oracle - ZC/08/EITE-DI/2019 ...

ZC/01/EITE-DI/2019 - Modyfikacja materiałów negocjacyjnych

Typ publikacji: Przetargi niepubliczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie informuje o modyfikacji materiałów negocjacyjnych w „Postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji wielostopniowych na wybór Wykonawcy w przedmiocie Usługa utrzymania środowiska w CPD Płock i Gdańsk”. ...