Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZP/01/ENSA-DIT/2020 - Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle dla systemów użytkowanych w ENERGA SA

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle dla systemów użytkowanych w ENERGA S.A.” - znak postępowania ZP/01/ENSA-DIT/2020. ...

ZP/10/EITE-DB/2019 – Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu CC&B

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu CC&B” - znak postępowania ZP/10/EITE-DB/2019. ...

ZP/09/EITE-BI/2019 Rozbudowa Systemu SIEM w Grupie Energa

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę Systemu SIEM w Grupie Energa” - znak postępowania ZP/09/EITE-BI/2019. ...

ZP/08/EITE-DI/2019 Dostawa licencji Oracle na potrzeby systemów SIP, CSADP, HH CHD

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie publiczne na "Dostawa licencji Oracle na potrzeby systemów SIP, CSADP, HH CHD" – znak postępowania ZP/08/EITE-DI/2019. Wszelkie informacje oraz dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem dostępne są na Platformie Zakupowej pod adresem https://energa.eb2b.com.pl ...

ZC/75/EITE-DI/2019 – Postępowanie niepubliczne „Rozbudowa macierzy pod projekt SIP”

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych, mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie zakupu rozbudowy obecnie posiadanych przez Zamawiającego macierzy HPE bądź Hitachi Vantara. ...