Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

DT/02/EITE-BB/2019 Dialog techniczny „System ochrony przeciw wyciekom poufnych danych (Data Loss Protection)”

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającego wszczęcie postępowania publicznego o udzielenie zamówienia na System ochrony przeciw wyciekom poufnych danych (Data Loss Protection) (znak – DT/02/EITE-BB/2019). ...

DT/01/EITE-BB/2019 Dialog techniczny „Rozbudowa systemu SIEM"

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającego wszczęcie postępowania publicznego o udzielenie zamówienia na rozbudowę systemu SIEM (znak – DT/01/EITE-BB/2019). ...

ZP/02/ENSA-DIT/2019 Informacja o wyniku postępowania

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług wsparcia licencji Oracle dla systemu SMILE oraz SIK" - znak postępowania ZP/02/ENSA-DIT/2019. ...

ZP/02/EITE-BI/2019 Rozbudowa Systemu SIEM

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie publiczne na "Rozbudowę Systemu SIEM" – znak postępowania ZP/02/EITE-BI/2019. Wszelkie informacje oraz dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem dostępne są na Platformie Zakupowej pod adresem https://energa.eb2b.com.pl ...

ZP/03/EITE-DS/2019 - Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje informację o wyniku postępowania "Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel" - ZP/03/EITE-DS/2019. Więcej o ZP/03/EITE-DS/2019 ...