Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZP/08/EITE-DI/2019 Dostawa licencji Oracle na potrzeby systemów SIP, CSADP, HH CHD

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie publiczne na "Dostawa licencji Oracle na potrzeby systemów SIP, CSADP, HH CHD" – znak postępowania ZP/08/EITE-DI/2019. Wszelkie informacje oraz dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem dostępne są na Platformie Zakupowej pod adresem https://energa.eb2b.com.pl ...

ZC/75/EITE-DI/2019 – Postępowanie niepubliczne - Rozbudowa macierzy pod projekt SIP

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.  publikuje rejestr pytań i odpowiedzi  Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych, mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie zakupu rozbudowy obecnie posiadanych przez Zamawiającego macierzy HPE bądź Hitachi Vantara. ...

DT/02/EITE-BB/2019 Dialog techniczny „System ochrony przeciw wyciekom poufnych danych (Data Loss Protection)”

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającego wszczęcie postępowania publicznego o udzielenie zamówienia na System ochrony przeciw wyciekom poufnych danych (Data Loss Protection) (znak – DT/02/EITE-BB/2019). ...

DT/01/EITE-BB/2019 Dialog techniczny „Rozbudowa systemu SIEM"

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającego wszczęcie postępowania publicznego o udzielenie zamówienia na rozbudowę systemu SIEM (znak – DT/01/EITE-BB/2019). ...

ZP/02/ENSA-DIT/2019 Informacja o wyniku postępowania

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług wsparcia licencji Oracle dla systemu SMILE oraz SIK" - znak postępowania ZP/02/ENSA-DIT/2019. ...