Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZP/02/ENSA-DIT/2019 Informacja o wyniku postępowania

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług wsparcia licencji Oracle dla systemu SMILE oraz SIK" - znak postępowania ZP/02/ENSA-DIT/2019. ...

ZP/02/EITE-BI/2019 Rozbudowa Systemu SIEM

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie publiczne na "Rozbudowę Systemu SIEM" – znak postępowania ZP/02/EITE-BI/2019. Wszelkie informacje oraz dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem dostępne są na Platformie Zakupowej pod adresem https://energa.eb2b.com.pl ...

ZP/03/EITE-DS/2019 - Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje informację o wyniku postępowania "Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel" - ZP/03/EITE-DS/2019. Więcej o ZP/03/EITE-DS/2019 ...

ZP/02/ENSA-DIT/2019 - Zestawienie złożonych ofert

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje informację z otwarcia ofert, zawierającą zestawienie ofert złożonych w postępowaniu publicznym na "Zakup usług wsparcia licencji Oracle dla systemu SMILE oraz SIK" - znak postępowania ZP/02/ENSA-DIT/2019. ...

ZP/06/EITE-DB/2019 - Zakup wsparcia licencji systemów opartych na technologii IBM FileNet użytkowanych w Grupie Energa lub nabycie nowych licencji wraz ze wsparciem, umożliwiających zachowanie funkcjonalności ww. systemów

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Spółka Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie publiczne na "Zakup wsparcia licencji systemów opartych na technologii IBM FileNet użytkowanych w Grupie Energa lub nabycie nowych licencji wraz ze wsparciem, umożliwiających zachowanie funkcjonalności ww. ...