Przetargi, zamówienia i ogłoszenia

ZP/03/EITE-DS/2020 - Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel” – znak postępowania ZP/03/EITE-DS/2020. ...

ZP/01/EITE-DW/2020 - Sukcesywna dostawa sprzętu oraz akcesoriów komputerowych wraz 36-miesięcznym serwisem gwarancyjnym”

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu oraz akcesoriów komputerowych wraz 36-miesięcznym serwisem gwarancyjnym” – znak postępowania ZP/01/EITE-DW/2020. ...

ZP/01/ENSA-DIT/2020 - Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle dla systemów użytkowanych w ENERGA SA

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle dla systemów użytkowanych w ENERGA S.A.” - znak postępowania ZP/01/ENSA-DIT/2020. ...

ZP/10/EITE-DB/2019 – Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu CC&B

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu CC&B” - znak postępowania ZP/10/EITE-DB/2019. ...

ZP/09/EITE-BI/2019 Rozbudowa Systemu SIEM w Grupie Energa

Typ publikacji: Przetargi publiczne (Archiwalne)

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę Systemu SIEM w Grupie Energa” - znak postępowania ZP/09/EITE-BI/2019. ...