Przetargi i zamówienia

ZP/02/EOB-DM/2018 - Przetarg publiczny na "Kompleksowa obsługa eventów i wydarzeń specjalnych dla klientów Energa Obrót SA"

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Obrót SA

Data publikacji:

Spółka Energa Obrót ogłasza postępowanie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o nr ZP/02/EOB-DM/2018 na "Kompleksową obsługę eventów i wydarzeń specjalnych dla klientów Energi Obrotu SA". ...

ZP/02/EITE-DS/2018 - Informacja z zebrania wykonawców

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Zapraszamy do zapoznania się z informacją z zebrania wykonawców dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego CRM funkcjonujący w Grupie Kapitałowej Energa".

ZP/01/EITE-DB/2018 - Informacja z zebrania wykonawców

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Zapraszamy do zapoznania się z informacją z zebrania wykonawców dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego system bilingowy funkcjonujący w Grupie Kapitałowej Energa".

ZP/02/EITE-DS/2018 - Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ZP/02/EITE-DS/2018 - Świadczenie usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego CRM funkcjonujący w Grupie Kapitałowej Energa.

ZP/01/EITE-DB/2018 - Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Typ publikacji: Przetargi publiczne

Podmiot: Energa Informatyka i Technologie

Data publikacji:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ZP/01/EITE-DB/2018 - Świadczenie usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego system bilingowy funkcjonujący w Grupie Kapitałowej Energa.