Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZC/04/EITE-DUA/2022 - Remont pomieszczeń wraz z wymianą systemu p.poż. w obiekcie w Brodnicy ul. 18 Stycznia 40

Zamawiający, tj. Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi nr 2 w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie:

„Remont pomieszczeń wraz z wymianą systemu p.poż. w obiekcie w Brodnicy ul. 18 Stycznia 40” (ZC/04/EITE-DUA/2022)".


Zamawiający, tj. Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie:

Remont pomieszczeń wraz z wymianą systemu p.poż. w obiekcie w Brodnicy ul. 18 Stycznia 40” (ZC/04/EITE-DUA/2022)".


Zamawiający informuje o zmianie terminu zdawania pytań do MN do dnia 27 maja 2022r. do godziny 13:00. Termin zadawania pytań jest tożsamy z terminem możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie objętym realizacją zamówienia (po uprzednim skierowaniu pisemnego wniosku).


Zamawiający, tj. Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych Wykonawców do udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie:

Remont pomieszczeń wraz z wymianą systemu p.poż. w obiekcie w Brodnicy ul. 18 Stycznia 40” (ZC/04/EITE-DUA/2022)

z zachowaniem zasad określonych w załączonych Materiałach Negocjacyjnych.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2022-05-23

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2022-05-31 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-05-31 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-05-30 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-05-30 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-05-24 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-05-23 Grzegorz Irczuk Edycja
2022-05-23 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2022-05-23 14:42