Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZC/71/EITE-DS/2020 Wdrożenie funkcjonalności SAP IDM i SAP GRC – Zmiana terminu składania ofert

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, że termin składania ofert w postępowaniu niepublicznym w przedmiocie „Wdrożenie funkcjonalności SAP IDM i SAP GRC” zostaje przedłużony.

Nowy termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 21 października 2020 r. godz. 12:00.

Oferty należy przesłać na adres e-mail wskazany w pkt. VIII. ust. 2 Materiałów Negocjacyjnych w terminie do dnia 21 października 2020 roku do godz. 12:00. Plik należy zabezpieczyć hasłem, które powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail, w odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 21 października 2020 roku do godz. 12:30.

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2020-10-16

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-10-16 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-10-16