Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZC/62/EITE-DS/2020 – Rejestr pytań i odpowiedzi oraz zmiana terminu składania ofert

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców do postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie „Zawarcie umów ramowych na Zasoby IT dla projektu rozwoju Systemu Informacji Pomiarowej (Etap II) oraz Migracji SMILE RSDO”.

Termin składania ofert w postępowaniu został zmieniony na 16 września 2020 r. godz. 10:00.

W zakresie ofert Zamawiający oczekuje złożenia ich w formie elektronicznej, w formacie PDF, za pośrednictwem poczty e-mail. Oferty należy przesłać na adres e-mail wskazany w pkt. VIII. ust. 2 Materiałów Negocjacyjnych w terminie do 16 września 2020 r. o godz. 10:00. Plik należy zabezpieczyć hasłem, które powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail, w odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do 16 września 2020 r. do godz. 10:30.

Więcej o ZC/62/eITE-DS/2020

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2020-09-10

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-09-10 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2020-09-10
2020-09-10 Grzegorz Irczuk Edycja