Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZC/15/EITE-EOB/2019 - Umowy Ramowe na świadczenie usług analizy biznesowej IT

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. oraz Energa-Obrót SA publikują rejestr pytań i odpowiedzi w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie: Umowy Ramowe na świadczenie usług analizy biznesowej IT.


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. oraz Energa-Obrót SA zapraszają do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie: Umowy Ramowe na świadczenie usług analizy biznesowej IT.

Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 05 grudnia 2019 roku.

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2019-11-26

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-04-16 Katarzyna Witt Edycja
2019-12-03 Grzegorz Irczuk Edycja
2019-12-03 Grzegorz Irczuk Edycja
2019-12-03 Grzegorz Irczuk Edycja
2019-11-26 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-26 Katarzyna Witt Publikacja od 2019-11-26
2019-11-26 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-26 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-26 Katarzyna Witt Edycja
2019-11-26 Katarzyna Witt Edycja