Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZC/52/EITE-DI/2019 - Zakup licencji modułów systemu SolarWinds

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych, mającym na celu wybór Wykonawcy na zakup licencji modułów systemu SolarWinds, dla realizacji zadania rozbudowy systemu monitorowania usług Orion SolarWinds.

Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 02 sierpnia 2019 roku.

W załączeniu PDF z Materiałami Negocjacyjnymi oraz edytowalne załączniki do MN.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2019-07-18

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-07-18 Grzegorz Irczuk Publikacja od 2019-07-18
2019-07-18 Grzegorz Irczuk Edycja
2019-07-18 Grzegorz Irczuk Edycja