Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

ZC/38/EITE-DB/2019 Przedłużony termin składania ofert

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że termin składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych, mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie „Modernizacja integracyjnej szyny danych KSD nonOSD wraz z migracją przepływów oraz dostawą IBM DataPower Security Gateway”, zostaje przedłużony do 2 lipca 2019 r. do godziny 14:00.

W związku z tym, oferty należy przesłać na adres e-mail wskazany w pkt. VIII. ust. 2 Materiałów Negocjacyjnych, w terminie do dnia 2 lipca 2019 roku do godz. 14.00. Plik należy zabezpieczyć hasłem, które powinno

zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail, w odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 2 lipca 2019 roku do godz. 14:30.

 

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2019-06-28

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-06-28 Katarzyna Witt Publikacja od 2019-06-28