Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZC/33/EITE-DS/2019 Zawarcie umów ramowych na Zasoby IT dla projektu rozwoju Systemu Informacji Pomiarowej

Energa Informatyka i Technologie informuje, że termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 14:00, hasła do ofert powinny być przesłane, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 14:30. Oferty oraz hasła należy przesłać na adres agata.kusio@energa.pl


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje drugi rejestr pytań i odpowiedzi w przedmiocie Zawarcie umów ramowych na Zasoby IT dla projektu rozwoju Systemu Informacji Pomiarowej.


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., publikuje rejestr pytań odpowiedzi w przedmiocie Zawarcie umów ramowych na Zasoby IT dla projektu rozwoju Systemu Informacji Pomiarowej.


Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych, mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie Zawarcie umów ramowych na Zasoby IT dla projektu rozwoju Systemu Informacji Pomiarowej. Termin składania ofert w postępowaniu ustalono na dzień 07 czerwca 2019 roku do godziny 14:00.

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2019-05-24

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-01-03 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-07 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-07 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-07 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-04 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-04 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-24 Katarzyna Witt Publikacja od 2019-05-24 09:43
2019-05-24 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-24 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-24 Katarzyna Witt Edycja