Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZC/23/EITE-DI/2019 – Postępowanie niepubliczne „Skonsolidowane serwisy urządzeń Cisco”

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 14 marca 2019 r. dostępnych pod adresem https://bip.energa.pl/przetargi-zamowienia-i-ogloszenia/426677/zc-23-eite-di-2019-rejestr-pytan-i-odpowiedzi, w załączeniu rejestr pytań i odpowiedzi

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania niepublicznego „Skonsolidowane serwisy urządzeń Cisco" z dnia 15 marca 2019r.

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. informuje, że zmienia termin składania ofert na 22.03.2019 r. o godz. 14:00, hasła należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 22 marca 2019 r., do godz. 14:30

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. publikuje rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania niepublicznego „Skonsolidowane serwisy urządzeń Cisco”

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego mającym na celu wybór Wykonawcy w przedmiocie „Skonsolidowane serwisy urządzeń Cisco” - ZC/23/EITE-DI/2019.

Termin składania ofert w postepowaniu ustalono na 20.03.2019 roku.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2019-03-07

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-01-03 Katarzyna Witt Edycja
2020-01-03 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-20 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-20 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-15 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-15 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-15 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-15 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-15 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-14 Katarzyna Witt Edycja