Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

ZP/01/EITE-DB/2018 - Świadczenie usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego system bilingowy funkcjonujący w Grupie Energa

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wyniku postępowania z 27 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem złożonych ofert w postępowaniu na „Świadczenie usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego system bilingowy funkcjonujący w Grupie Energa”.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianę treści SIWZ w postępowaniu na „Świadczenie usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego system bilingowy funkcjonujący w Grupie Energa”.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją z zebrania wykonawców z 3 lipca 2018 roku dotyczącego postępowania ZP/01/EITE-DB/2018.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianą treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z 29 czerwca 2018 roku dotyczącego postępowania ZP/01/EITE-DB/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zebraniu wykonawców z 20 czerwca 2018 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego system bilingowy funkcjonujący w Grupie Kapitałowej Energa".

Zapraszamy do zapoznania się z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z 19 czerwca 2018 r. dotyczącego postępowania ZP/01/EITE-DB/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z wyjaśnieniem treści SIWZ z dnia 11 maja 2018 roku dotyczącego postępowania ZP/01/EITE-DB/2018.  

Energa Informatyka i Technologie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług informatycznych w zakresie rozwoju systemu obsługi sprzedaży obejmującego system bilingowy funkcjonujący w Grupie Energa" - ZP/01/EITE-DB/2018.

Utworzone przez:

Data utworzenia:

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2018-08-27 Natalia Cebula Edycja
2018-08-27 Natalia Cebula Edycja
2018-08-27 Natalia Cebula Edycja
2018-08-27 Natalia Cebula Edycja
2018-08-21 Natalia Cebula Edycja
2018-08-21 Natalia Cebula Edycja
2018-08-21 Natalia Cebula Edycja
2018-08-21 Natalia Cebula Edycja
2018-08-09 Natalia Cebula Edycja
2018-08-09 Natalia Cebula Edycja
2018-08-09 Natalia Cebula Edycja
2018-07-10 Natalia Cebula Edycja
2018-07-10 Natalia Cebula Edycja
2018-07-10 Natalia Cebula Edycja
2018-07-10 Natalia Cebula Edycja
2018-07-10 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-06-20 Natalia Cebula Edycja
2018-06-20 Natalia Cebula Edycja
2018-06-20 Natalia Cebula Edycja
2018-06-20 Natalia Cebula Edycja
2018-06-19 Natalia Cebula Edycja
2018-06-19 Natalia Cebula Edycja
2018-06-19 Natalia Cebula Edycja
2018-06-19 Natalia Cebula Edycja
2018-06-19 Natalia Cebula Edycja
2018-06-12 Natalia Cebula Edycja
2018-06-12 Natalia Cebula Edycja
2018-06-12 Natalia Cebula Edycja
2018-06-12 Natalia Cebula Edycja
2018-06-12 Natalia Cebula Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-23 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-05-23 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-05-23 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-05-11 Natalia Cebula Edycja
2018-04-26 Natalia Cebula Edycja
2018-04-24 Natalia Cebula Edycja
2018-04-24 Natalia Cebula Edycja
2018-04-24 Natalia Cebula Publikacja od 2018-04-24