Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZP/EITE/02/DA/2017- Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel

Przetarg nieograniczony w przedmiocie: „Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu Siebel” - Znak postępowania: ZP/EITE/02/DA/2017.

Zapraszamy do zapoznania się treścią zawiadomienia o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie czynności wykluczenia wykonawcy z dnia 8 maja 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wyniku postępowania z dnia 19 marca 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem złożonych ofert z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Zapraszamy do zapoznania sie z PRZEDŁUŻENIEM SKŁADANIA OFERT   z dnia 13.12.2017 oraz SPROSTOWANIEM OGŁOSZENIA z dnia 13.12.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wyjaśnieniami do treści SIWZ z dnia 13.12.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wyjaśnieniami do treści SIWZ z dnia 21.12.2017

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2017-11-09

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2018-06-12 Natalia Cebula Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-16 Natalia Cebula Edycja
2018-05-16 Natalia Cebula Edycja

Załączniki

ENERGA_63956_Ogloszenie2017-OJS215-447633-pl_09112017_11.pdf

PDF | 140,0 kB

ENERGA_63956_SIWZ_09112017_12.pdf

PDF | 5,5 MB

ENERGA_63956_Za.nr13doSIWZ-wzorumowy_09112017_13.pdf

PDF | 4,2 MB

Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

PDF | 238,5 kB

Sprostowanie ogłoszenia.pdf

PDF | 90,0 kB

ENERGA_64007_Wyjasnienie_tresci_SIWZ_2_21122017_16.pdf

PDF | 133,9 kB

Zestawienie złożonych ofert_ZP_EITE_02_DA_2017_03012018_17.pdf

PDF | 187,8 kB

ENERGA_63961_02_Zalaczniknr2doSIWZ-JEDZ_09112017_00.doc

DOC | 236,0 kB

ENERGA_63961_03_Zalaczniknr3doSIWZ-Oswiadczeniepodatkiskladkinaubezpieczenie_09112017_01.doc

DOC | 79,9 kB

ENERGA_63961_04_Zalaczniknr4doSIWZ-Oswiadczeniezakazubieganiasieozamowienie_09112017_02.doc

DOC | 78,3 kB

ENERGA_63961_05_Zalaczniknr5doSIWZ-Oswiadczenieart.24ust.5pkt5i6ustawy_09112017_03.doc

DOC | 78,3 kB

ENERGA_63961_06_Zalaczniknr6doSIWZ-Oswiadczenieart.24ust.5pkt7ustawy_09112017_04.doc

DOC | 78,8 kB

ENERGA_63961_07_Zalaczniknr7doSIWZ-Oswiadczenieoplatylokalne_09112017_05.doc

DOC | 77,8 kB

ENERGA_63961_08_Zalaczniknr8doSIWZ-Oswiadczeniedotyczacegrupykapitalowej_09112017_06.doc

DOC | 78,8 kB

ENERGA_63961_09_Zalaczniknr9doSIWZ-Wykazdoswiadczenie_09112017_07.doc

DOC | 88,6 kB

ENERGA_63961_10_Zalaczniknr10doSIWZ-Wykazosob_09112017_08.docx

DOC | 58,1 kB

ENERGA_63961_11_Zalaczniknr11doSIWZ-Zobowiazaniedoudostepnieniazasobow_09112017_09.doc

DOC | 92,7 kB

ENERGA_63961_12_Zalaczniknr12doSIWZ-Formularzoferta_09112017_10.doc

DOC | 134,1 kB

ENERGA_64091_informacjaowynikupostpowania19marca2018_19032018_18.pdf

PDF | 295,3 kB

ENERGA_64184_CUsers21000501DyskDBIPPrzetargipubliczneUniewaznienie_wyboru_BIP_08052018_19.PDF

PDF | 457,7 kB