Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ZP/EITE/01/DA/2017 - Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu CC&B

Przetarg nieograniczony w przedmiocie:"Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu CC&B" - Znak postępowania: ZP/EITE/01/DA/2017.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wyniku postępowania z dnia 24 stycznia 2018 roku pn "Świadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu CC&B" nr ZP/EITE/01/DA/2017.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem złożonych ofert z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z wyjaśnieniami treści SIWZ z dnia 14 grudnia 2017.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprostowaniem ogłoszenia z dnia 7 grudnia 2017 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprostowaniem ogloszenia z dnia 21 listopada 2017 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem "Przedłużenie terminu składania ofert".

Zapraszamy do zapoznania się ze sprostowaniem do postępowania nr ZP/EITE/01/DA/2017 -  Świadczenie usług utrzymania i małego rozwoju dla systemu CC&B.

Utworzone przez: Grzegorz Irczuk

Data utworzenia: 2017-11-09

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2018-06-12 Natalia Cebula Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-05-25 konto techniczne Edycja
2018-02-09 Grzegorz Irczuk Edycja

Załączniki

ENERGA_64004_05_Zalaczniknr5doSIWZ-Oswiadczenieart.24ust.5pkt5i6ustawy_18122017_20.doc

DOC | 78,8 kB

ENERGA_64004_06_Zalaczniknr6doSIWZ-Oswiadczenieart.24ust.5pkt7ustawy_18122017_21.doc

DOC | 79,4 kB

ENERGA_64004_07_Zalaczniknr7doSIWZ-Oswiadczenieoplatylokalne_18122017_22.doc

DOC | 78,3 kB

ENERGA_64004_08_Zalaczniknr8doSIWZ-Oswiadczeniedotyczacegrupykapitalowej_18122017_23.doc

DOC | 78,8 kB

ENERGA_64004_09_Zalaczniknr9doSIWZ-Wykazdoswiadczenie_18122017_24.doc

DOC | 88,6 kB

ENERGA_64004_10_Zalaczniknr10doSIWZ-Wykazosobskierowanychdorealizacjizamowieniapublicznego_18122017_

DOC | 58,1 kB

ENERGA_64004_11_Zalaczniknr11doSIWZ-Zobowiazaniedoudostepnieniazasobow_18122017_26.doc

DOC | 93,7 kB

ENERGA_64004_12_Zalaczniknr12doSIWZ-Formularzoferta_18122017_27.doc

DOC | 135,2 kB

ENERGA_64006_Zestawienie_zlozonych_ofert_ZP_EITE_01_DA_2017_21122017_19.pdf

PDF | 166,6 kB

ENERGA_63961_Ogloszenie-2017-OJS215-447631-pl_09112017_11.pdf

PDF | 143,5 kB

ENERGA_63961_SIWZ_09112017_12.pdf

PDF | 8,5 MB

ENERGA_63964_Za.nr13doSIWZ-wzrumowy_15112017_13.pdf

PDF | 7,3 MB

ENERGA_63970_2017-OJS220-457909-pl-sprostowanie_16112017_14.pdf

PDF | 70,0 kB

ENERGA_63974_Przeduenieterminuskadaniaofert_17112017_15.pdf

PDF | 233,8 kB

ENERGA_63978_Sprostowanieogloszenia-2017-OJS223-464671-pl_21112017_16.pdf

PDF | 70,9 kB

ENERGA_63985_Sprostowanie_ogloszenia_07_12_2017_07122017_17.pdf

PDF | 66,4 kB

Wyjasnienie treści SIWZ_CC&B.pdf

PDF | 767,8 kB

ENERGA_64001_04_Zalaczniknr4doSIWZ-Oswiadczeniezakazubieganiasiozamowienie_18122017_19.doc

DOC | 77,8 kB

ENERGA_64003_02_Zalaczniknr2doSIWZ-JEDZ_18122017_19.doc

DOC | 235,5 kB

ENERGA_64004_03_Zalaczniknr3doSIWZ-Oswiadczeniepodatkiskladkinaubezpieczenie_18122017_19.doc

DOC | 78,8 kB

ENERGA_64028_InformacjaowynikupostpowaniaCCB24012018_24012018_20.pdf

PDF | 292,5 kB