Komunikaty

Nowy Zarząd Energi - Operatora

...

Nowy Zarząd Energa Wytwarzanie

...

Nowy Zarząd Energa Obrót

...

Wypłata dywidendy

...

Energa SA ogłasza przetarg nieograniczony

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przesłanie podpisanego Oświadczenia o poufności wraz z dokumentami rejestrowymi.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w budynku Olivia Gate, IV piętro pokój nr 432 (kancelaria) w terminie do 24.04.2015 roku do godziny 12.00. ...