Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 20 maja 2014 roku, Minister Skarbu Państwa, działając zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem osobistym opisanym w § 18 ust. 3 Statutu Spółki, powołał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w trybie oświadczenia do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Pana Zbigniewa Wtulicha jako Członka Rady Nadzorczej,

2. Pana Bogusława Nadolnika jako Członka Rady Nadzorczej i wskazał go, na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

3. Panią Paulę Ziemiecką-Księżak jako Członka Rady Nadzorczej,

4. Pana Jakuba Żołyniaka jako Członka Rady Nadzorczej.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż obradujące w dniu 20 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 18 ust. 6 Statutu Spółki podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji z dniem 20 maja 2014 r. Panów:

5. Mirosława Szredera na Członka Zarządu Rady Nadzorczej,

6. Mariana Gawrylczyka na Członka Rady Nadzorczej i

7. Jarosława Mioduszewskiego na Członka Rady Nadzorczej,

spełniających kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w §23b ust. 2 Statutu Spółki.

Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta tj. od 20 maja 2014 roku.

Życiorysy powołanych  do Rady Nadzorczej zamieszczone są na stronie internetowej Spółki.

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia:

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2014-05-22 Katarzyna Witt Publikacja od