Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

ENERGA wypłaci akcjonariuszom 414 mln zł dywidendy

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło dziś uchwałę o wypłacie 414 067 114 zł dywidendy z jednostkowego zysku za  2013 roku, czyli 1 zł na akcję. Stopa dywidendy w dniu ZWZ wyniosła 5,2 proc.*, a premia trafi do akcjonariuszy 10 czerwca.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu ENERGA SA, Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzję o przeznaczeniu 414 067 114 zł z 499 048 758 zł jednostkowego zysku za 2013 r. na wypłatę dywidendy. Akcjonariusze Spółki otrzymają 1 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 27 maja, a dzień jej wypłaty ustalono na 10 czerwca.

-Zgodnie z zapowiedzią z okresu IPO realizujemy ambitną politykę dywidendy, wypłacając akcjonariuszom większą część naszego zysku. Już 10 czerwca trafi do nich ok. 414 mln zł z zysku 2013 roku. Dodam, że dobre jednostkowe wyniki Grupy ENERGA i samej Spółki ENERGA SA pozwalają nam podtrzymać naszą zdolność do podzielenia się sporą częścią zysku także za 2014 rok - mówi Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA SA.

Opisana w prospekcie emisyjnym polityka dywidendy zakłada wypłaty na poziomie 92 proc. jednostkowego zysku netto wypracowanego na przestrzeni roku, przy czym maksymalnie 400 mln zł z zysku za 2013 rok i 500 mln z zysku za 2014 rok. Zarząd zarekomendował wypłatę ok. 414 mln zł premii z zysku za 2013 rok, czyli na poziomie wyższym niż wskazany w prospekcie. Intencją władz ENERGA SA jest konsekwentna realizacja polityki Spółki w zakresie wypłaty zysku, a ENERGA powinna być postrzegana jako spółka wypłacająca znaczące i przewidywalne dywidendy.

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 20 maja, zatwierdzono także Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jak również Sprawozdanie finansowe ENERGA SA oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. Akcjonariusze udzielili członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za 2013 rok, powołano także członków Rady Nadzorczej IV kadencji.

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia:

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2014-05-20 Bożena Dubicka Edycja
2014-05-20 Bożena Dubicka Publikacja od