Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Komunikat dotyczący dywidendy z zysku ENERGA SA za 2011 rok

Zarząd ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 31 maja 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło Uchwałę Nr 3 w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok w wysokości 754 679 583,81 zł, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 645 944 697,84 zł , tj. 0,13 zł na akcję.

 

Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, tj. w dniu 31 maja 2012 roku (dzień dywidendy).

 

Rozpoczęcie wypłaty dywidendy określone zostało przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA od dnia 20 lipca 2012 roku.

 

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy będzie dokonywana za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA gotówką w wyznaczonych Punkach Obsługi Klientów bądź przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji.

 

Szczegóły dotyczące wypłaty dywidendy zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym w formie ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej, komunikatów wewnętrznych,
a także zamieszczone za stronach internetowych ENERGA SA (www.energa.pl) oraz  Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA (
www.cdmpekao.com.pl).

 

   

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia:

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2012-05-31 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2012-05-31 Bożena Dubicka Wstrzymanie publikacji
2012-05-31 Bożena Dubicka Publikacja od