Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Komunikat z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA, które odbyło się 31 maja 2012 roku w Gdańsku, podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok.

Z zysku w wysokości 754 679 583,81 zł  na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczona została kwota 645 944 697,84 zł , tj. 0,13 zł na akcję. Na kapitał zapasowy spółki  przeznaczono kwotę - 108 734 885,97 zł.   

Zarząd spółki rekomendował dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję, czyli 149 064 161,04 zł.    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień rozpoczęcia wypłaty dywidendy przez ENERGA SA na  20 lipca 2012 roku. 

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie  ENERGA SA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności spółki i grupy kapitałowej, jak również sprawozdanie finansowe ENERGA SA oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. Akcjonariusze udzielili członkom zarządu oraz rady nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za 2011 rok.

   

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia:

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Edycja
2012-05-31 Bożena Dubicka Publikacja od